DEUKLOZE REPUTATIE

PRIVACY BELEID

Parkeerdeukje verwerkt te persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor particulieren:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • E-mailadres

Voor bedrijven:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • BTW nummer
 • Bankgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Parkeerdeukje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van de betaling van facturen
 • Voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte
 • Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijke onderzoeken

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer klant meer wilt zijn. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Samenwerking derde partijen:

 

Website en Hosting

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor VallonicWij nemen ook webhosting- en onze emaildiensten af van Vallonic. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vallonic heeft toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Vallonic is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord beleid. En er worden zeer regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Vallonic heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Facturatie en boekhouden 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een boekhoudprogramma en een boekhouder. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, zowel ons boekhoudprogramma als onze boekhouder heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Ons boekhoudprogramma en onze boekhouder zijn tot geheimhouding verplicht en zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen. Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Betaling

Voor al onze betalingen maken wij gebruik van de diensten van de Rabobank. Omdat de Rabobank zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de Privacyverklaring van de Rabobank voor meer informatie.

 

Privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen of verwijderen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie onderaan voor de gegevens). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Indien je een klacht wil indienen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door ons een mail te sturen.Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, klik hier.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail of in deze privacy verklaring van op de hoogte.

Contactgegevens:
Parkeerdeukje
Spoorbrugweg 11
5142 WB Waalwijk
0416 – 76 30 49
info@parkeerdeukje.nlparkeerdeukje.nl

 

Contactpersoon voor alle privacyzaken:

Joris Snaphaan